Lidmaatschap

Voor wie is de Petanque Club C’est Dubo?

De Petanque Club C’est Dubo is er voor iedereen, van jong tot oud. Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Er kan het gehele jaar door in clubverband gespeeld worden.

C’est Dubo is aangesloten bij de Nederlandse Jeu de Boules Bond ( NJBB). Leden van C’est Dubo zijn automatisch lid van de NJBB.

Om de entreedrempel zo laag mogelijk te houden betalen in 2024 senioren een clubcontributie van € 52,00 en jeugdleden € 26,00. 
De kosten voor het lidmaatschap en de licentie van de Nederlandse Jeu de Boules Bond voor 2024 bedragen € 26,50 voor volwassenen. Jeugdleden betalen slechts € 13,25.
Met deze licentie kan worden deelgenomen aan alle competities en toernooien die georganiseerd worden door de NJBB of andere verenigingen. De bondscontributie wordt jaarlijks geïndexeerd.

Tussentijdse toetreding wordt naar rato berekend (exclusief Bondsafdracht). Een deel van de maand geldt als een hele maand.

Opzegging van het lidmaatschap kan schriftelijk bij de secretaris, uiterlijk 1 december van het lopende jaar. Bij tussentijdse beëindiging wordt geen restitutie verleend.

Alle genoemde bedragen gelden per persoon. U kunt (alvorens lid te worden) ter kennismaking tijdens de speeltijden van de vereniging twee keer gratis meespelen. Daarna dient wel een definitief besluit te worden genomen voor al dan niet toetreding. Hiervoor kunt u een afspraak maken of zich gewoon bij de baan melden.

Kies je lidmaatschap

Volwassene
7850 per jaar
Lidmaatschap met een licentie
Jeugd
3925 per jaar
Jeugdlid dient jonger dan 18 jaar te zijn